Community Talentz logo

Het project ‘Community Talentz  is een initiatief van Rachel Heymach in samenwerking met de gemeente Rotterdam.
Het doel van dit project is dienstverlenende activiteiten op te zetten om armoede in de wijk aan te pakken. Dit wordt gedaan  in samenwerking met talentvolle bewoners uit de wijk.