Brede School: Theater

Bij onze theaterworkshops leren de deelnemers hun non-verbale en verbale uitingsmogelijkheden, zoals mimiek, gebaren, houding taal en stemgebruik zowel afzonderlijk als in samenhang toe te passen.
Tijdens het spel leren ze opgegeven spelgegevens zoals rol, actie, ruimte/plaats, verhaal, tijd en motief geïntegreerd te gebruiken.
Aandacht gaat vooral uit naar houding, bewegingspatroon, stemgebruik, taalgebruik, emoties en handelingspatroon.
Uiteindelijk zullen de deelnemers de vaardigheden die zij hebben opgedaan functioneel toepassen bij een optreden voor publiek.

U kunt kiezen uit:

  • Theater Mini
  • Talent Theater
  • Musical
  • Theatersport
  • Comedy sketches

Meer weten over deze lessen en workshops? Vraag dan de brochure aan via het aanmeldformulier.

Geef een reactie